DCL Tussenstand na wedstrijd 1

Mooie resultaten! Met een gemiddelde vangst van ruim 15 kg per visser een mooie start van de competitie!! Onze dank gaat uit naar alle deelnemers, bankrunners, vijvereigenaren en belangstellenden