Wedstrijd info 2020

Update 27 januari 2020
Algemene informatie
Stekkenplan 2020.
Wedstrijdschema 2020
Tussenstand 2020
Weeglijsten 2020

De DCL is een Vaste Stok Competitie
De competitie vindt plaats op de volgende 7 zaterdagen:  21 maart, 25 april, 6 juni, 27 juni, 22 augustus, 19 september en 3 oktober 2020.

Aan de DCL 2020 doen 21 teams mee.

Op elke wedstrijddag vissen 3 teams tegen elkaar.

Op elke wedstrijddag wordt er op de 7 deelnemende vijvers gevist.

Voor elke team vissen 5 vissers de wedstrijd.

Op de teamcaptain bijeenkomst wordt er geloot waar en wanneer de teams een wedstrijd moeten vissen. In het wedstrijdschema staat al deze informatie weergegeven.

Op de wedstrijddag wordt er geloot op welke stekken de teams gaan vissen.

De stekken zijn evenredig verdeeld over de teams.

Inschrijving teams

Een team schrijft zich in met een teamnaam en een teamcaptain (mvv emailadres en mobiel nummer).

De teamcaptain mag per wedstrijd bepalen wie er wordt opgesteld. De namen van de vissers, maximaal 10 dienen voor 1 maart 2020 te zijn doorgegeven aan de organisatie. Visser mogen gedurende de competitie voor 1 DCL team uitkomen. Op de wedstrijddag zelf worden de namen van de vissers genoteerd op het uitslagenformulier.

Kosten

Het inschrijfgeld per team bedraagt 425 euro. Het geld moet voor 31 januari 2020 zijn overgemaakt op rekeningnummer: NL …. Tnv. Penningmeester Bert van Sonderen

Reglement

Het reglement van de vijver waarop de wedstrijd wordt gevist is van toepassing.

Dit reglement wordt op de website van elke visvijver weergegeven.

Aquavitahttps://www.aquavitavisvijvers.nl/
Berenkuilhttps://berenkuil.com/
De Koolhttp://www.de-kool.nl/
Toms Creekhttps://www.tomscreek.nl/
Het Broekhttp://www.hetbroek.eu/
De Slothoevehttp://www.slothoevevijver.nl/
‘t Munhttp://munappeltern.nl/

Mogelijk kan een visvijver specifieke regels hanteren voor de DCL wedstrijden. Deze regels zijn te vinden op de website van de visvijvers.

Afgesproken op de captains vergadering op 8 februari 2019 met 17 van 21 stemmen is dat de gehanteerde hengellengte maximaal 13 meter mag zijn.

Wanneer het reglement wordt overtreden kan de visser van de wedstrijdorganisatie een waarschuwing krijgen in de vorm van een gele kaart. Indien er binnen een team een tweede gele kaart gekregen wordt, krijgt dit team 2 strafpunten extra in het tussen- / eindklassement! Overtredingen kunnen alleen tijdens de wedstrijd worden gemeld. Na 16:00 uur worden overtredingen niet meer in behandeling genomen.

Een gele kaart blijft gedurende de competitie op naam staan van de visser. Bij twee gele kaarten wordt de visser uitgesloten van de competitie van 2020.

Bij situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdorganisatie.

Wedstrijdorganisatie

De DCL wordt georganiseerd door de vereniging Dutch Carp Lakes.

Op de wedstrijddag ligt de wedstrijdorganisatie in handen van de 3 teamcaptains en de vijvereigenaar (of vertegenwoordiger daarvan).

Wanneer tijdens de wedstrijd een overtreding van het reglement wordt geconstateerd door vissers wordt als volgt gehandeld:

In eerste instantie geven de medevissers/teamcaptains de visser die het reglement overtreedt een aanwijzing om het reglement niet verder te overtreden.

Wanneer hierover onenigheid ontstaat of dat de aanwijzing niet het gewenste resultaat heeft kan dit door de teamcaptains worden gemeld aan de vijvereigenaar.

De vijvereigenaar beslist of de wedstrijd wordt stil gelegd om met de captains in overleg te treden over mogelijk te nemen maatregelen.

Er zou dan een gele kaart kunnen worden uitgedeeld.

De vijvereigenaar heeft hierin altijd de beslissende stem.

Wedstrijdschema 2020

Vistijden

Loting: om 09:00 uur.

Aanvang wedstrijd: 10:30 uur

Einde wedstrijd: 16:00 uur

De wedstrijden worden niet onderbroken door een pauze.

Puntentelling

In elke wedstrijd kan een vissers, afhankelijk van het gevangen gewicht, van 1 tot 15 punten krijgen.

De winnaar (hoogste vangstgewicht) krijgt 1 punt en de andere vissers in volgorde van vangstgewicht oplopend tot 15 punten.

Als een visser geen vis heeft gevangen levert dat 16 punten op.

Indien een team niet compleet is , dus niet met 5 vissers vist, krijgt het team voor elke niet aanwezige visser 17 punten.

Bij een gelijk vangstgewicht worden de punten gemiddeld.

De punten van alle vissers van een team worden opgeteld en vormt het totaal aantal punten voor het team.

Het team met de minste punten krijgt 1 punt. Het team met de meeste punten krijgt 3 punten.

Het andere team 2 punten.

Per wedstrijddag krijgen de teams dus 1, 2 of 3 punten.

Het team wat over 7 wedstrijden de minste punten heeft behaald, wint de competitie.

Bij gelijke stand van het aantal punten wordt er gekeken naar de geviste punten per team en geeft het team met de minste punten de doorslag. Bij gelijke punten en gelijke geviste punten geeft het meest totaal gevangen gewicht per team de doorslag.

De prijzen voor de winnaars bestaan uit een felbegeerde “Dutch Carp Lakes Team Troffee” en enkele bescheiden geldprijzen.

Visgewicht in leefnet en wegen van de vis

Het visgewicht mag maximaal 25 kg per leefnet.

Tot 30 kg wordt 25 kilo geteld.

Als een leefnet meer dan 30 kg vis bevat telt het gewicht voor 0 kg.

Bij het wegen van de vis wordt de één na laatste ring door het net naar bovengehaald, zodat er een glijbaan ontstaat waarover de vis in de weegzak glijdt. Als de vijver er voor kiest om het net mee te wegen is dit niet van toepassing.