Wedstrijd Info 2022

Dutch Carp Lakes 2022 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)  

Opzet en organisatie

 • Team competitie met 20 teams van 4 vissers die vissen op 5 locaties.
 • Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 vissers.
 • Vissers kunnen maar deelnemen aan 1 team.
 • Het is een vaste stok competitie en er wordt op elke vijver gevist volgens het reglement van de vijver.

  Deelnemende vijver

  Data 2022

 • 19 maart
 • 23 april
 • 4 juni
 • 25 juni
 • 20 augustus

  Inschrijfgeld en prijzengeld

 • Per team 360 euro voor de 5 wedstrijden.
 • Inschrijving is definitief na betaling inschrijfgeld op banknr: NL43RABO0172486912. Ten name van Dutch Carp Lakes. Ondervermelding van: “opgave DCL 2022” en naam team.
 • Inschrijven middels e-mail naar wedstrijdcommissie@dutchcarplakes.nl.
 • Inschrijving sluit op 1 december 2021.
 • Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd na terug trekking van een team.
 • Inkomsten 7200 euro.
 • Huur vijver per wedstrijd 224 euro (totale kosten aan vijver huur: 5600 euro).
 • Prijzengeld 1600 euro.

1e prijs: 500 euro 2e prijs: 400 euro 3e prijs: 300 euro 4e prijs: 200 euro 5e prijs: 100 euro 6e prijs: 75 euro

Reglement

Het reglement van de vijver waarop de wedstrijd wordt gevist is van toepassing.

Dit reglement wordt op de website van elke visvijver weergegeven.

Aquavita https://www.aquavitavisvijvers.nl/
Berenkuil https://berenkuil.com/
De Kool http://www.de-kool.nl/
De Slothoeve http://www.slothoevevijver.nl/
Het Broek http://www.hetbroek.eu/
   
   

Mogelijk kan een visvijver specifieke regels hanteren voor de DCL wedstrijden. Deze regels zijn te vinden op de website van de visvijvers. Afgesproken op de captains vergadering op 8 februari 2019 met 17 van 21 stemmen is dat de gehanteerde hengellengte maximaal 13 meter mag zijn.

Wanneer het reglement wordt overtreden kan de visser van de wedstrijdorganisatie een waarschuwing krijgen in de vorm van een gele kaart. Indien er binnen een team een tweede gele kaart gekregen wordt, krijgt dit team 2 strafpunten extra in het tussen- / eindklassement! Overtredingen kunnen alleen tijdens de wedstrijd worden gemeld. Na 16:00 uur worden overtredingen niet meer in behandeling genomen.

Een gele kaart blijft gedurende de competitie op naam staan van de visser. Bij twee gele kaarten wordt de visser uitgesloten van de competitie van 2023.

Bij situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdorganisatie.

Wedstrijdorganisatie

De DCL wordt georganiseerd door de vereniging Dutch Carp Lakes.

Op de wedstrijddag ligt de wedstrijdorganisatie in handen van de 4 teamcaptains en de vijvereigenaar (of vertegenwoordiger daarvan).

Wanneer tijdens de wedstrijd een overtreding van het reglement wordt geconstateerd door vissers wordt als volgt gehandeld:

In eerste instantie geven de medevissers/teamcaptains de visser die het reglement overtreedt een aanwijzing om het reglement niet verder te overtreden.

Wanneer hierover onenigheid ontstaat of dat de aanwijzing niet het gewenste resultaat heeft kan dit door de teamcaptains worden gemeld aan de vijvereigenaar.

De vijvereigenaar beslist of de wedstrijd wordt stil gelegd om met de captains in overleg te treden over mogelijk te nemen maatregelen.

Er zou dan een gele kaart kunnen worden uitgedeeld.

De vijvereigenaar heeft hierin altijd de beslissende stem.

Wedstrijdschema 2022

Vistijden

Loting: om 09:00 uur.

Aanvang wedstrijd: 10:30 uur

Einde wedstrijd: 16:00 uur

De wedstrijden worden niet onderbroken door een pauze.

Puntentelling

In elke wedstrijd kan een vissers, afhankelijk van het gevangen gewicht, van 1 tot 16 punten krijgen.

De winnaar (hoogste vangstgewicht) krijgt 1 punt en de andere vissers in volgorde van vangstgewicht oplopend tot 16 punten.

Als een visser geen vis heeft gevangen levert dat 17 punten op.

Indien een team niet compleet is , dus niet met 4 vissers vist, krijgt het team voor elke niet aanwezige visser 18 punten.

Bij een gelijk vangstgewicht worden de punten gemiddeld.

De punten van alle vissers van een team worden opgeteld en vormt het totaal aantal punten voor het team.

Het team met de minste punten krijgt 1 punt. Het team met de meeste punten krijgt 4 punten.

Per wedstrijddag krijgen de teams dus 1, 2 3 of 4 punten.

Het team wat over 5 wedstrijden de minste punten heeft behaald, wint de competitie.

Bij gelijke stand van het aantal punten wordt er gekeken naar de geviste punten per team en geeft het team met de minste punten de doorslag. Bij gelijke punten en gelijke geviste punten geeft het meest totaal gevangen gewicht per team de doorslag.

De prijzen voor de winnaars bestaan uit een felbegeerde “Dutch Carp Lakes Team Troffee” en enkele bescheiden geldprijzen.

Visgewicht in leefnet en wegen van de vis

Het visgewicht mag maximaal 25 kg per leefnet.

Tot 30 kg wordt 25 kilo geteld.

Als een leefnet meer dan 30 kg vis bevat telt het gewicht voor 0 kg.

Bij het wegen van de vis wordt de één na laatste ring door het net naar bovengehaald, zodat er een glijbaan ontstaat waarover de vis in de weegzak glijdt. Als de vijver er voor kiest om het net mee te wegen is dit niet van toepassing.

MEER INFO VOLGT!!