Wedstrijd Info 2024

Dutch Carp Lakes 2024 (op basis van 24 teams wijzigingen voorbehouden)  

Opzet en organisatie

 • Teamcompetitie van 24 teams van 4 vissers die vissen op 6 locaties.
 • Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 vissers. Het advies aan de teams is om minimaal 7 vissers in te schrijven.
 • Vissers kunnen maar deelnemen aan 1 team.
 • Het is een vaste stok competitie en er wordt op elke vijver gevist volgens het reglement van de vijver.
 • Na de 6 reguliere wedstrijden worden er 2 halve finales en een finale gevist.
 • Na de 6 reguliere wedstrijden zijn de nummer 1 en 2 rechtstreeks geplaatst voor de finale. In halve finale 1 (De Berenkuil)  vissen nummers 3, 5, 7 en 9 tegen elkaar voor één plaats in de finale en in halve finale 2 (De Kool) vissen de nummers 4, 6, 8 en 10 tegen elkaar voor één plaats in de finale.
 • Plaats waar halve finales en finale wordt gevist bepalen we per toerbeurt en loting. Voor 2024 is door loting bepaald dat de halve finales worden gevist bij de Berenkuil en de Kool. De finale wordt gevist op Het Broek.

  Deelnemende vijvers

  Data 2024

 • 16 maart
 • 20 april
 • 1 juni
 • 22 juni
 • 24 augustus
 • 14 september 
 • 21 september (Halve finales op de Berenkuil en de Kool)
 • 5 oktober finale

  Inschrijfgeld en prijzengeld

 • Per team 450 euro. (op basis van 6 wedstrijden)
 • Inschrijven via volgende link: https://shorturl.at/wDIM7
 • Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd na terug trekking van een team.
 • Prijzengeld 1400 euro. Eventueel te besteden aan feestavond en of prijzengeld, zoals besproken tijdens de captains meeting

 

 

Reglement

Het reglement van de vijver waarop de wedstrijd wordt gevist is van toepassing.

Dit reglement wordt op de website van elke visvijver weergegeven.

Aquavita https://www.aquavitavisvijvers.nl/
Berenkuil https://berenkuil.com/
De Kool http://www.de-kool.nl/
De Slothoeve http://www.slothoevevijver.nl/
Het Broek http://www.hetbroek.eu/
De Leeghte http://www.deleeghte.nl
   

Mogelijk kan een visvijver specifieke regels hanteren voor de DCL wedstrijden. Deze regels zijn te vinden op de website van de visvijvers.

Afgesproken op de captains vergadering op 8 februari 2019 met 17 van 21 stemmen is dat de gehanteerde hengellengte maximaal 13 meter mag zijn.

Advies overgenomen van de teamcaptains vergadering op 18 oktober 2023: Er geldtvoor DCL wedstrijden geen aaslimiet. Vijver eigenaren maken, indien nodig, voor DCL een uitzondering. Bankrunner(s) mogen niet fysiek de wedstrijd beïnvloeden.

Wanneer het reglement wordt overtreden kan de visser van de wedstrijdorganisatie een waarschuwing krijgen in de vorm van een gele kaart.

 

Wedstrijdorganisatie

De DCL wordt georganiseerd door de vereniging Dutch Carp Lakes.

Op de wedstrijddag ligt de wedstrijdorganisatie in handen van de 4 teamcaptains en de vijvereigenaar (of vertegenwoordiger daarvan).

Wanneer tijdens de wedstrijd een overtreding van het reglement wordt geconstateerd door vissers wordt als volgt gehandeld:

In eerste instantie geven de medevissers/teamcaptains de visser die het reglement overtreedt een aanwijzing om het reglement niet verder te overtreden.

Wanneer hierover onenigheid ontstaat of dat de aanwijzing niet het gewenste resultaat heeft kan dit door de teamcaptains worden gemeld aan de vijvereigenaar.

De vijvereigenaar beslist of de wedstrijd wordt stil gelegd om met de captains in overleg te treden over mogelijk te nemen maatregelen.

Er zou dan een gele kaart kunnen worden uitgedeeld.

Gele kaart: wanneer een visser tijdens de wedstrijd een gele kaart krijgt voor de overtreding van de regels, telt de gevangen vis tot het moment van het ontvangen van de gele kaart niet mee voor het resultaat van de betreffende visser.

Indien er binnen een team een tweede gele kaart gekregen wordt, krijgt dit team 2 strafpunten extra in het tussen- /eindklassement! 

Overtredingen kunnen alleen tijdens de wedstrijd worden gemeld. Na 16:00 uur worden overtredingen niet meer in behandeling genomen.

Een gele kaart blijft gedurende de competitie op naam staan van de visser. Bij twee gele kaarten wordt de visser uitgesloten van de competitie.

Bij situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdorganisatie.

De vijvereigenaar heeft hierin altijd de beslissende stem.

Wedstrijdschema 2024

Vistijden

Loting: om 08:30 uur.

Aanvang wedstrijd: 10:00 uur

Einde wedstrijd: 16:00 uur

De wedstrijden worden niet onderbroken door een pauze.

Puntentelling

In elke wedstrijd kan een vissers, afhankelijk van het gevangen gewicht, van 1 tot 16 punten krijgen.

De winnaar (hoogste vangstgewicht) krijgt 1 punt en de andere vissers in volgorde van vangstgewicht oplopend tot 16 punten.

Als een visser geen vis heeft gevangen levert dat 17 punten op.

Indien een team niet compleet is , dus niet met 4 vissers vist, krijgt het team voor elke niet aanwezige visser 18 punten.

Bij een gelijk vangstgewicht worden de punten gemiddeld.

De punten van alle vissers van een team worden opgeteld en vormt het totaal aantal punten voor het team.

Het team met de minste punten krijgt 1 punt. Het team met de meeste punten krijgt 4 punten.

Per wedstrijddag krijgen de teams dus 1, 2 3 of 4 punten.

Visgewicht in leefnet en wegen van de vis

Het visgewicht mag maximaal 25 kg per leefnet. (Let op!! Bij Het Broek is het maximaal gewicht 20 kg per leefnet)

Tot 30 kg wordt 25 kilo geteld.

Als een leefnet meer dan 30 kg vis bevat telt het gewicht voor 0 kg.

Bij het wegen van de vis wordt de één na laatste ring door het net naar bovengehaald, zodat er een glijbaan ontstaat waarover de vis in de weegzak glijdt. Als de vijver er voor kiest om het net mee te wegen is dit niet van toepassing.

 

MEER INFO VOLGT!!